• Tuberkulose er en alvorlig, smittsom sykdom som fremkalles av tuberkelbakterien Mycobacte-rium.
  • Smitten skjer vanligvis som dråpeinfeksjon, og lungene angripes derfor først.
  • Sikker diagnose kan kun stilles ved røntgenundersøkelse.
  • Symptomene er feber, hoste, grønnlig spytt, som kan være blodig, brystsmerter og svekke-tallmenntilstand.
  • I den vestlige verden er tuberkulosen under kontroll takket være vaksine og skjermbilde— og tuberkulinundersøkelser.
  • I dag er sykdommen nesten aldri dødelig i den vestlige verden. Det finnes effektiv behandling med antibiotika. Men behandlingen må skje over flere måneder. Likevel er tuberkulose en stadig trusel mot helsen, fordi det stadig dukker opp varianter av tuberkelbakterien som er resistent mot antibiotika.
  • I Norge vaksineres barn mot sykdommen (BCG-vaksine) i 14-årsalderen.