• Kirkens Bymisjon bestemte i 2002 at man skulle drive hjelpe— og informasjonsarbeid blant prostituerte i Bergen. Den 1. januar i fjor ble «Ta Vare prosjektet» etablert. Arbeidet finansieres av to private stiftelser. Foreløpig har man fått midler til halvannet årsverk ut 2005. I tillegg bidrar ti frivillige.
  • Prosjektarbeidet skiller seg fra Utekontaktens arbeid fordi man aktivt oppsøker det såkalte innemarkedet. For første gang har man forsøkt å tilnærme seg prostituerte som ikke selger seg på gaten, men holder til i leiligheter og hotellrom.
  • Målsetningen er å drive oppsøkende virksomhet, ikke vente på at kvinnene selv tar kontakt. Årøen samler inn avisannonser og ringer rundt til de prostituerte. I løpet av første halvår av 2003 hadde hun oppnådd langvarige relasjoner med14 norske og utenlandske kvinner.
  • Prosjektet har fokus på helse og sikkerhet for kvinnene. De tilbys informasjon og ulike hjelpemidler. I tillegg får de informasjon om rettigheter og offentlige tilbud. For mange av kvinnene er det nok bare å ha en samtalepartner utenfor miljøet.
  • I mai opprettet man også en egen varmestue i Nykirken. Den er åpen mellom klokken 21 og midnatt fradager, søndager og mandager.
  • Om du ønsker kontakt med «Ta Vare», eller kjenner noen som trenger råd og veiledning, kan du ta kontakt på telefon: 92857794. Henvendelser kan skje anonymt.