n Etter dagens sykelønnsordning betaler bedriftene lønn første 16 dagene en arbeidstaker er sykemeldt. Etter det overtar staten alle utgiftene.

n Nå foreslår regjeringen at bedriftene skal betale 20 prosent av sykelønnen inntil seks måneder, deretter 10 prosent de neste seks månedene. Som en «trøst» blir bedriftenes betaling av 100 prosent av sykelønnen redusert fra de første 16 dagene til de første 14 dagene.

n Det er beregnet at forslaget vil koste private bedrifter 1,7 milliarder kroner, mens kommunene får en ekstraregning på 500 millioner og statlige arbeidsgivere 300 millioner.

n Etter avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) som regjeringen, LO og NHO inngikk i fjor, skal bedriftene arbeide for å redusere sykefraværet med 20 prosent, mens staten skal opprettholde gjeldende sykelønnsordning. NHO hevder at regjeringen med sitt forslag til ny sykelønnsordning bryter denne avtalen.