• Strømmen av ulovlige varer er enorm i mange land; deriblant Litauen. I fjor gjorde det litauiske Tollvesenet 39 større beslag av smuglervarer. Dette ga en fangst på 712 tonn med ulike varer.
  • Den svarte økonomien i Litauen er svært omfattende. Tolldepartementet anslår tapet for samfunnet på underslag, smuglervarer, svart lønn og andre skatteunndragelser til 12-21 milliarder kroner.