• Permafrost er frost i bakken året rundt. Den er alt fra noen meter til opptil 1500 meter dyp. Det aktive/øvre laget tiner hvert år fra 0,5 til 5 meter i den varme årstiden og fryser igjen om vinteren. Nedbryting av permafrost betyr at en del av det tidligere aktive laget ikke fryser igjen om vinteren.
  • Dybden på det laget som tiner hvert år øker i mange områder. Det forventes at permafrostens sørlige grense kommer til å bevege seg flere hundre kilometer nordover i løpet av dette århundret.
  • 1/4 av landoverflaten på jorden har i dag permafrost.
  • Nåværende atmosfæriske konsentrasjoner av CO2 og metan overskrider langt konsentrasjoner funnet i iskjernemålinger som spenner over de siste 560.000 år.
  • Konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren kommer til å være høyere enn naturlige nivåer i flere hundre år, selv om utslippene skulle opphøre umiddelbart.
  • Metan (CH4) er en fargeløs, brennbar gass. Den er det enkleste, mettede hydrokarbon, og har smeltepunkt på -182,6 grader Celsius. Gassen er betydelig lettere enn luft, og har densitet 0,72 g/l ved 0 grader. Blandinger av metan og luft kan være eksplosive.