N Målet med klimamøtet på Bali i desember i år er å komme fram til et mandat for en forhandlingsprosess som skal føre fram til en ny avtale om reduksjon av klimagassutslipp fra 2012.

n FNs klimapanel (IPPC) har konkludert med at global oppvarming er en realitet. De spår en temperaturøkning på 1,8 til 4 grader og en stigning av havnivået på opptil 59 centimeter innen 2100.