• Storbritannia og Irland er de eneste EU-landene som ikke er med.* Borgerne kan reise passfritt innen Schengen. Til gjengjeld blir kontrollen på Schengens ytre grenser styrket. Det blir forsterket kontroll av alle reisende som kommer til Norge fra land utenfor Schengen. * Schengensamarbeidet er en del av EUs justis— og innenrikspolitiske samarbeid. En hjørnestein er politisamarbeidet som i hovedsak vil angripe internasjonal kriminalitet. En felles asyl- og immigrasjonspolitikk står også høyt på dagsordenen. * Norge deltar i samarbeidsmøter, men må gå på gangen når EU tar beslutninger. Norge kan ikke få unntak fra enkeltregler eller nedlegge veto som i EØS-sammenheng. Da vil hele avtalen bli oppsagt.