N Den økonomiske klimarapporten skal utarbeides av Samfunns— og næringslivsforskning på Norges Handelshøyskole (NHH). Oppdragsgiver er Bergenscenarier 2020. Arbeidet vil pågå i ett år.

N Studien finansieres gjennom et spleiselag der Sparebanken Vest, BKK, Hordaland fylkeskommune og Bergens Rederiforening er med. Prosjektet har en kostnadsramme på drøyt 1,3 millioner kroner.

N Prosjektteamet består i første omgang av forskerne Frode Skjeret og Christian Andersen. Representanter fra flere forskningsmiljøer i Bergen deltar i den faglige referansegruppen.