n Thorium er et radioaktivt og metallisk grunnstoff, og forekommer i små mengder i de fleste berg— og jordarter.

n Det er anslått at Norge har verdens tredje største thorium-reserver, etter Australia og India.

n De norske reservene er i hovedsak lokalisert på Fensfeltet i Telemark.