KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bergens-tidende.no Det tror selskapets toppledelse. — Uten delprivatisering og uten SDØE-andeler, har selskapet små finansielle muligheter til å bli noe annet enn det virksomheten på sokkelen byr på, sier konserndirektør Elisabeth Berge i Statoil til Bergens Tidende. Berge er bergenser og har ansvaret for Norges største pengebinge (SDØE). Det er forkortelsen for statens direkte økonomiske engasjement på sokkelen, som Statoil har det forretningsmessige ansvaret for. Sett med Statoil-ledelsens øyne er det som nå skjer i Arbeiderpartiet et gufs fra femtitallets kraftsosialister, som ikke har fått med seg at det er over 20 år siden noen regjering og oljeminister har vurdert å gripe inn med eiermakt overfor statsoljeselskapet.

Voksenopplæring - Statoil kan rett og slett ikke brukes som noe politisk instrument lenger. EØS-avtalen gjør det umulig, sier Berge. - Er voksenopplæring noe dere nå må bedrive overfor Ap-politikerne? - I motsetning til mange politikere, driver jo vi med dette hele tiden. Det er derfor en stor pedagogisk oppgave å informere om industrien og konsekvenser for ulike valg. For Arbeiderpartiet handler nok dette også om barnetroen, sier Berge.

Fjernt for flatbygdene Hun er ikke overrasket over at det er på flatbygdene, Ap møter størst privatiseringsskepsis. - Det er jo ved kysten de kjenner industrien best og skjønner de industrielle konsekvensene av de valg vi står overfor, sier Berge. For Statoil handler striden i Ap om muligheten til å ekspandere utenlands, kunne gå i allianser med store internasjonale selskaper, hente inn mer kapital i finansmarkedene, eller omtrent dø med tappingen av norsk sokkel. - Hadde vi fått et politiske klarsignal om delprivatisering i høst, ville vi vært klar med prosessen allerede 1. januar neste år. Nå ser det ut til at vi må vente noen måneder til, forutsatt at Arbeiderpartiets landsmøte sier ja i november.

Burde solgt nå Berge mener det ville være ideelt for et oljeselskap som Statoil å selge nå på grunn av de høye oljeprisene. - Den siste verdivurderingen av Statoil, priset selskapet til 120 milliarder kroner. Det var i fjor med atskillig lavere oljepriser. Hvor mye er selskapet verdt nå? - Prising av Statoil handler ikke bare om oljepris i dag, men hva man tror om prisen på sikt. Men man tror nok på en høyere pris på sikt i dag enn de 15 dollar fatet som man baserte seg på i fjor, sier konserndirektøren. - Du sier at et delprivatisert Statoil vil kunne utvikle seg atskillig bedre internasjonalt med SDØE og privat kapital. Men hva kan et slikt Statoil friste det norske samfunn med? - For 15 år siden var utviklingen i mobiltelefoni kommet like langt i Norge, Sverige og Finland. De har fått Nokia og Ericsson. Vi hadde også muligheten, men ikke de samme perspektivene på satsingen. Denne muligheten har vi nå i oljeindustrien. Og internasjonalt vil store norske oljeselskap kunne ta med seg andre deler av norsk næringsliv ut i verden, mener Berge.