• Nå blir det vanskeligere å spare barnetrygden. Men vi skal nok greie oss likevel. Det er ikke på grunn av barnetrygden vi har fått seks unger.

RAGNHILD HOV JAN M. LILLEBØ (foto)

ragnhild.hov@bergens-tidende.no

Det skal mer til enn innstramminger på et statsbudsjett for å vippe seksbarnsmor Dina Hilland av pinnen. Den lykkelige seksbarnsfamilien fra Lindås som BT skrev om forrige søndag blir nemlig en av statsbudsjettets store tapere. Ifølge beregninger som BT har gjort, vil seksbarnsfamilien tape vel 11.700 kroner årlig dersom regjeringens forslag til nye barnetrygdsatser blir vedtatt i Stortinget. I dag prøver mor Linda Hilland og Trond Korneliussen å spare på barnetrygden til ungene så langt det er mulig.

Underlig av regjeringen -— Vi vil gjerne at barna skal ha noe i bakhånd til de blir større. De kunne vært greit om de slapp å ta opp store lån til utdannelse. Nå må vi sette oss ned å regne for å få husholdningsbudsjettet til å strekke til. Men jeg er optimist og håper fremdeles vi kan få spart noe, sier Linda mens minstejenten hyler utålmodig i bakgrunnen. Hun synes det er underlig at regjeringen nå strammer inn økonomien til barnefamiliene. -- Jeg trodde denne regjeringen ønsket å prioritere nettopp oss som har ønsket å få mange barn, sier hun.

Mangedoblet tap Vinningen vil ikke engang gå opp i spinningen når regjeringen nå foreslår å utvide barnetrygden til 18 år. Årsaken er at regjeringen ikke vil øke de samlete utbetalingene. I stedet blir forlengelsen finansiert ved at utbetalingen blir redusert mens barna er mindre. I tillegg blir også forsørgerfradraget som gjelder for alle med barn mellom 16 og 18 år fjernet. Omleggingen fører til at familier med inntil to barn får ca 1.300 kroner mindre å rutte med per barn i året. For familier med flere enn to barn slik Linda Hilland og Trond Korneliussen har, blir tapet mangedoblet. For tredje og påfølgende barn senkes nemlig barnetrygdsatsen med 468 kroner. Sammen med bortfallet av det nåværende forsørgerfradraget, betyr dette 2.288 kroner mindre per barn hvert eneste år.

Skattefradraget borte I løpet av 16 år taper foreldre med inntil to barn 20.864 kroner pr barn fordi skattefradraget er borte. Legger man til barnetrygden som blir utbetalt mellom 16 og 18 år blir det til sammen bare 20.168 kroner, slik at nettotapet blir 2.688 kroner. For det tredje barnet blir tapet ifølge disse beregningene 36.608 kroner.

Tenåringsforeldre vinner Men foreldre med dyre tenåringer i huset, kan glede seg over at regjeringen nå «raner» barnefamiliene for barnetrygd. Foreldre som nå har barn mellom 16 og 18 år, vil tjene på ordningen. Til nå har disse familiene måtte greie seg med forsørgerfradraget på 2.540 kroner som ekstra «tilskudd» til ungene. Nå kan de innkassere en nettogevinst på 11.628 kroner PR barn årlig. For tredje og påfølgende barn blir gevinst vel 10.000 kroner årlig PR barn.

-- Lurer ingen -- Nei, verken regjeringen eller Kristelig Folkeparti har gått fra våre løfter om å prioritere barnefamiliene. Det er ikke meningen at barnefamiliene skal tape på omleggingen av barnetrygden. Men vi ønsket å utvide barnetrygden til 18 år. Vi hadde ingen friske penger å gi. Derfor har vi omfordelt sier barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland. Hun innrømmer imidlertid at enkelte familietyper kommer uheldig ut i overgangsfasen. -- Det er mulig det vil slå uheldig ut for familien i Lindås. Men det har ikke vært meningen. Vi har ønsket å omfordele utbetalingen slik vi kan utvide den til også å gjelde 16 og 17 åringene, sier Svarstad Haugland, som mener at ingen skal tape på reformen.