• Dette var litt av en bombe. Det var den spontane kommentaren fra Knut Vidar Schjenken da BT kunne fortelle ham at han var uønsket i sitt eget parti.

Forslaget kom åpenbart svært bardus på Frps studieveileder. Det var han som fremmet forslaget om Karin Woldseth som ny gruppeleder for Frp i bystyret på et møte umiddelbart etter valget. Et svært underlig utspill, sier han om eksklusjonsforslaget. -— Jeg mener selv at jeg har gjort en god jobb for partiet, og forslaget om Woldseth som gruppeleder var også motivert ut fra hensynet til partiets beste. -- Jeg mente at hun var bedre i stand både til å samarbeide utad og til å styrke samholdet internt i partiet enn de «gamle» kreftene hadde vært. Og når vi avslutter en fireårsperiode og tar fatt på en ny, må det være naturlig og tillatt å se på både partiets arbeid og partiets folk med friske øyne. -- Det var det vi mente vi gjorde, vi som gikk inn for at Karin Woldseth skulle overta gruppeledervervet, og jeg kan ikke se at det er noen grunn til å «straffe» oss for det.