MARIANNE RØISELAND

marianne.roiseland@bergens-tidende.no

Dramaet i gårsdagens formannskapsmøte markerte til fulle hvor de politiske skillelinjene i Bergenspolitikken går. Det handlet om privatisering og effektivisering av kommunens tjenester. Fra den ene ytterfløyen roper Fremskrittspartiet og Høyre på mer fart og private løsninger, på den andre siden klamrer SV og RV, med støtte fra Arbeiderpartiet, seg til dagens system. Overskrevs midt på vippestativet sitter Ingmar Ljones og KrF, og fråtser i godsaker og frieri fra to kanter. I går bedyret Trygve Birkeland, KrF at partiet egentlig er for privatisering av sykehjemsdriften, men partiet trenger tid. De 33 beboerne på Åstveit sykehjem bor nå på Vestlandsheimen, og venter bare på å flytte tilbake til et nytt kommunalt sykehjem. De har protestert, og de ansatte har protestert, mot rådmannens kjetterske tanker om å la private drive sykehjemmet straks det står ferdig.

Ryggrad KrF har bøyd av for presset derifra, men sier samtidig at når det bygges nytt sykehjem i Odinsvei i år 2001, så er partiet for privat drift. -— Bare vent til fagforeningen ved Øvsttunheimen setter inn støtet. Tror KrF det blir noe lettere å privatisere da? Spurte Venstres Gunn-Vivian Eide. Så bad hun om forhandlingsmøte med KrF før formannskapet gikk til avstemning. En oppjaget Ap-taktikker - Trond Tystad, fryktet en stund at de privatiseringsivrige skulle klare å presse KrF til å la et privat firma stelle Åstevitbeboerne. -- Nå spørs det om den mannen har ryggrad og makter å stå imot presset der inne, sa Tystad.

Omstilling Det er ikke bare på sykehjemssiden rådmannen ønsker privat drahjelp. Flere forslag om privatisering og utskilling av kommunale tjenester i egne selskap har skapt diskusjon det siste året. KrF har svært forsiktig åpnet dørene for flere private aktører. Protestene fra samarbeidspartneren Arbeiderpartiet er ikke uteblitt. Nå kjemper både venstre og høyrefløyen om Ljones hånd. For øyeblikket sitter han med begge godteposene i fanget, men må snart velge det sure eller det søte.