Zedini er dømt for forsettlig drap på sin kone, Barbro Zedini, i mai 1999.

Ektemannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, mener at hans klient i Borgarting lagmannsrett ble dømt som om han skulle være kjent skyldig i overlagt drap. Det er ikke rettspraksis for å idømme en så streng straff på grunnlag av en tiltale om forsettlig drap, sier Ihlebæk til Dagsavisen.NTB