Hassan Zedini ble i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap på sin kone, Barbro Zedini, i mai 1999.

Hassan Zedini anket straffeutmålingen inn for Høyesterett, men denne anken blir altså ikke behandlet av Høyesterett.NTB