Somalierne ble hentet fra Trandum interneringsleir klokka fire natt til lørdag, for så å bli satt på flyet til hovedstaden Mogadishu, sør i Somalia, skriver Dagsavisen.

FNs høykommissær for flyktninger advarer mot å tvangsreturnere asylsøkere til Somalia.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen skal møte Utlendingsnemnda (UNE) for å diskutere denne saken i slutten av neste uke.

– Hvis jeg føler at returnering ikke er forsvarlig etter dette møtet, vil jeg instruere UNE om å stanse denne typen hjemsendinger, sier Hanssen til NRK.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skriver på departementets hjemmeside at det ikke er sikkert at det blir endringer i dagens politikk.

– Regjeringen vil i høst ta stilling til hvordan tilrådingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) skal følges. Jeg vil ikke garantere at det blir endringer i dagens politikk. Eksisterende politikk for retur av asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov i Norge, gjelder inntil ny politikk er vedtatt, skriver statsråden.