Samtlige besøk som Arbeidstilsynet har gjort hos åtte transportbedrifter i de to innlandsfylkene, avdekker en rekke brudd på forskriften om arbeidstid for sjåfører og andre innen veitransport, skriver Aftenposten.

Det største selskapet som ble sjekket, Torpa Bilruter på Dokka, har 79 ansatte. Der ble det påvist mangel på skriftlige arbeidsavtaler, eksempler på ansatte med arbeidstid på 18 timer om dagen, gjennomsnittlig arbeidstid på 60 timer i uken og for liten døgnhvile.

Hos de 43 ansatte i Lesja Innkjøpslag ble det påvist arbeidsdager på opptil 16 timer, og 60 timers arbeidsuke. De samme funnene ble gjort hos de øvrige selskapene. Ved Grønvold Transport i Nordre Land hadde to ansatte over 70 timers arbeidsuke.

– Dette er helt uakseptabelt. Trette sjåfører er en fare for seg selv og medtrafikanter. I verste fall kan det ende med at liv går tapt. Tretthet dreper. Slitne sjåfører vil lettere involveres i ulykker. Vi har allerede strenge regler i Europa. Det er viktig at disse forskriftene overholdes, og det er bedriftenes ansvar å legge opp arbeidsdagen på en forsvarlig måte, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund Per Østvold.

Direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk tror manges frykt for å møte tungtransport på veien er reell.

Utover høsten og vinteren skal Arbeidstilsynets regionkontorer gjennomføre flere slike kontroller.