Men hun sier samtidig at det er nesten umulig å beregne sammenhengen mellom fødselstallet i et land og utbyggingen av foreldrepermisjoner og barnehager.

— Også andre forhold spiller inn. England har for eksempel relativt høy fruktbarhet - på 1.63. Her er velferdsordningene dårlig utbygd. På den annen side er det et stort klasseskille, og høy tenåringsfruktbarhet. Ser man derimot på antallet barnløse kvinner, kan man få et bedre bilde av velferdsordningenes betydning. I Norge er det relativt få barnløse - bare 13 prosent av 40 år gamle kvinner. Det tilsvarende tallet i England 21 prosent. Både her - og i flere andre europeiske land - indikerer den høye barnløsheten at kvinnene føler seg tvunget til å velge mellom barn og et aktivt yrkesliv, sier Trude Lappegård, som arbeider med et doktorgradsprosjekt om fruktbarhet, utdanning og sosial endring.