Den dramatiske episoden i slutten av mai i fjor dreide seg om Johan Fredrik Odfjell. Regjeringen ivret sterkt for at finansmannen fra Bergen skulle bli ny styreleder i Statoil, slik valgkomiteen hadde foreslått.

Olje— og energiministeren tok det for gitt at regjeringens holdning sto fast så sent som tirsdag ettermiddag 30. mai. Utover kvelden og natten fikk pipen en annen lyd. Stoltenberg hadde nerver og ba Enoksen overtale Odfjell til frivillig å trekke seg. Og slik ble det. Klokken slo 03.00 natt til 1. juni da Gerd-Liv Valla og de øvrige LO-pampene hadde seiret over politikerne - enda en gang.

Da hadde det gått over ett døgn med opprivende samtaler. Jens var i villrede, og sterkt presset fra flere kanter.

Men det var på et uformelt plan, i de lukkede rom, at statsministeren ble ydmyket. Johan Fredrik Odfjells skjebne ble i realiteten avgjort dagen før, mandag ettermiddag 29. mai, da den mektige samarbeidskomiteen trådte sammen. Der sitter både Arbeiderpartiets ledelse og nøkkelfigurene i fagbevegelsen. Men LO-folkene og forbundslederne er i klart flertall.

Stille triumf i Folkets Hus

Denne komiteen, som også er kalt kontaktutvalget, er like mektig som den er gammel. Den består av tretten «edsvorne kvinner og menn». Det er det viktigste bindeleddet mellom parti og fagbevegelse, men det gjøres ikke formelle og bindende vedtak.

Man snakker seg som regel frem til enighet. Aktuelle og følsomme saker som angår fagbevegelsen, blir svært ofte avgjort i dette uformelle samrådingsorganet. Det meste er hemmelig. Lite og ingenting siver ut. Men når Gerd-Liv Valla og Jan Davidsen og de andre pampene har festet grepet på partikoryfeene, brer det seg en stille triumf oppover i etasjene i Folkets Hus.

Makten rår, slik tradisjonen er, i arbeiderbevegelsen.

De dyktige lederne i LO-systemet har innkassert mange seirer etter at de rød-grønne erobret makten for halvannet år siden. Etter det BT har brakt i erfaring, var det etter basketak i samarbeidskomiteen at LO fikk viljen sin i å videreføre tidligpensjonsordningen afp så å si uendret. Det samme gjaldt den gunstige pensjonsordningen for stats- og kommuneansatte med 66 prosent av sluttlønnen i bruttopensjon.

Sykelønnsfadese

Det er ikke bare Jens Stoltenberg som er tvunget i kne. Også Senterpartiets leder Åslaug Haga har fått erfare betydningen av dette mektige lønnkammeret på Youngstorget. Før valget i 2005 lovet hun kjekt at 6000 statlige arbeidsplasser skulle flyttes ut av Oslo hvis hun fikk regjeringsmakt.

Men lederen i det mektige kartellet LO Stat, Morten Øye, betrodde BT like etter valget at dette skulle han greie å forhindre. Som en av de faste medlemmene i Samarbeidskomiteen aktet han å bruke sin innflytelse der for det den var verdt. Og den var svært mye verdt.

Øye nådde frem.

Da regjeringsforhandlerne møttes på Soria Moria, måtte Sp raskt innse at partiet hadde lite å hente i det spørsmålet. Arbeiderpartiet var helt avvisende.

Men en sjelden gang skjærer det seg, slik vi var vitne til i sykelønnsstriden på ettersommeren i fjor. Ingen er i stand til å forklare hvorfor partiledelsen kjørte frem innstramningsforslaget og trosset LO-ledelsen etter at det var blitt grundig drøftet i samarbeidskomiteen.

— Helt uforståelig, var Jan Davidsens kommentar da BT traff ham et par måneder senere.

Siamesiske tvillinger

Samarbeidskomiteen er uten tvil det viktigste møtepunktet mellom parti og fagbevegelse. Slike fagligpolitiske utvalg, som de kalles, arbeider også på lokalplanet. På den måten har man forsøkt å sette det tvilsomme fenomenet «noen av oss har snakket sammen» inn i en slags organisasjonsmessig ramme.

Men det finnes flere andre viktige organer der parti og fagbevegelse arbeider som siamesiske tvillinger. I Arbeiderpartiets sentralstyre er fagbevegelsen representert med tre av sine fremste. Men i motsetning til samarbeidskomiteen er de i desidert mindretall.

I over 30 år har det vært tradisjon at LO-lederen leder partiets valgkomité, et viktig signal om at arbeiderbevegelsen er en symbiose. I tillegg har det reell betydning at LO-lederen er medlem av partiets programkomité, slik hun var seinest før siste stortingsvalg.

AKTUELLE OG FØLSOMME saker som angår fagbevegelsen, blir svært ofte avgjort i den mektige samarbeidskomiteen før de publiseres for allmenheten. I komiteen sitter både Arbeiderpartiets ledelse og nøkkelfigurene i fagbevegelsen. Her fra en pressekonferanse med LO-leder Gerd-Liv Valla i Folkets Hus sist fredag. FOTO: HÅVARD BJELLAND
Bjelland, Håvard