Det er en ydmyk nestleder i Venstre som reflekterer over det han har vært gjennom de siste årene, også på det personlige plan med hjerneblødning og rekonvalesens. De politiske ambisjonene er senket.

— Det gikk litt for fort i forhold til andre ting i livet. Mitt politiske engasjement kom nesten som julen på kjerringa. Men nå legger jeg kortene helt på nytt. Målet er å komme inn i bystyret i Oslo til høsten. Jeg tenker ikke så mye lenger frem enn det, sier Thommessen.

Det var like etter stortingsvalget i 2005 at han segnet om og fikk konstatert hjerneblødning. Det sto om livet. Men gradvis gjenvant han krefter og kontroll over seg selv. I fjor høst var han tilbake i arbeid og politikk, men fortsatt kjenner han at det er et stykke igjen til hans gamle «jeg».

Snus og bruktbiler

For få år siden arbeidet mange, også her i Hordaland, aktivt for at Olaf H. Thommessen skulle avløse Lars Sponheim som leder i Venstre. Det var en opprivende tid for partiet. Men Sponheim fikk det som han ville, og dro med seg ni partifeller inn på Stortinget i 2005.

— Hvordan er kjemien mellom dere i dag?

— Den er mye bedre enn folk tror. Vi låner snus av hverandre. Han er dessuten i ferd med å kjøpe min bruktbil, og jeg skal kjøpe hans! Jeg fikk den forresten på kreditt ...

— Husk at det var Lars som trakk meg inn i politikken, og sørget for at jeg fikk plass i sentralstyret så seint som i 2002.

— Han har også stilt opp seinere. Den støtten jeg fikk fra det politiske miljøet - også fra Lars - da jeg ble syk, var helt avgjørende for at jeg ble frisk igjen så raskt. Det var en viktig støtte, noe hele familien opplevde og er takknemlig for, sier Venstres nestleder.

Hasardiøst

— Vil du snart være parat igjen til å bli kandidat til partiledervervet?

— Det er ikke noe viktig tema for tiden. Mitt inntrykk er at Lars Sponheim står veldig sterkt i Venstre.

— Viker du unna en ny politisk fight?

— Generelt viker jeg ikke unna. Men jeg vil velge mine «kriger» med stor omhu. De skal uansett være bedre fundert enn forrige gang.

— Hvorfor tok du opp kampen foran landsmøtet i 2004?

— Det er en gal fremstilling, for jeg var ikke motkandidat. Da jeg ble lansert, svarte jeg at jeg kunne ikke bli partileder uten reell støtte fra Lars. Det ville ha vært direkte hasardiøst å stille som motkandidat. Det kunne ha brakt partiet ut i en ørkenvandring, sier han.

Bratt læringskurve

Thommessen begrunner det med at et lederskifte den gang lett kunne ha fått dramatiske virkninger også for regjeringen. Med tre samarbeidende partier var det den gang fortsatt en skjør konstellasjon. For sin egen del ville han utvilsomt ha fått en bratt bakke å gå. Som partileder måtte han bl.a. ha tatt plass som statsråd.

— Man skal ikke undervurdere dynamikken i trekantforholdet Stortinget-regjeringen-massemedia. I dette sammensatte miljøet må man bygge seg opp tillit over tid. Jeg er overbevist om at jeg ville ha fått en bratt læringskurve, sier Thommessen.

Lillebø, Jan M.