• Jeg er ydmyk. Jeg vet selvsagt at noen har innvendinger til det vi har gjort. Vi tar selvkritikk, sa partiformann Carl I. Hagen.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Det var en synlig spent Carl. I Hagen som på landsmøtets andre dag oppsummerte siste års opprivende partikonflikter. Og Hagen var langt mer ydmyk enn det man er vant å oppleve partiformannen.Hagen innrømmet at sentralstyret hadde gjort feil. Han innrømmet at noe av det som var blitt gjort burde ha vært ugjort.

— Jeg er fullt på det rene med at noen kan oppfatte dette på en annen måte. Det har vært bittert med partistrid. Det er det hver gang. Det er trist å miste medarbeidere en har jobbet sammen med i 20 år. Det er tungt og opprivende og fryktelig vanskelig for alle parter.

Men Hagen var lite konkret i sin selvkritikk. Og mest kritisk var han mot mediene. Han gjentok tidligere beskyldninger om at mediene var gått sammen med makthaverne i en kampanje for å knekke Frp etter at partiet på meningsmålingene i fjor høst var blitt landets største.

Om TV2 sa han at kanalen var mest opptatt av å tilfredsstille regjeringen for å sikre seg en fremtidig konsesjon.Men Hagen sto selvfølgelig fast ved at det som ble foretatt av opprydning var helt nødvendig. Han mente partiet ville komme styrket ut av konflikten og avsluttet redegjørelsen på følgende måte:

— Vår skjebne legges i landsmøtets hender, og vi tar det som måtte komme. Så braket applausen løs. Hele landsmøtet reiste seg og hyllet partiformannen, og viste at Hagen hadde lite å frykte.Og i debatten etter redegjørelsen var kritikerne forsiktige. Mest konkret var stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm.

— Når jeg skal ut og snakke med folk får jeg høre at mange er skuffet over den behandlingen man har gitt blant annet Vidar Kleppe. Man er skuffet over overstyringen av nominasjonsprosessen.Vi må innrømme at vi har litt av skylden for de problemene vi nå sitter oppe i.