Slik oppfatter Yrkesorganisasjonenes Landsforbund det som skjedde da regjeringen tirsdag møtte partene i arbeidslivet for å drøfte sykefraværet.

– Dette må vi få ryddet opp i før statsbudsjettet blir vedtatt, sier første nestleder i YS Tor Eugen Kvalheim.

Han reagerer sterkt på det som skjedde og sier:

– Regjeringen Stoltenberg kritiserte Bondevik-regjeringen for å forandre på avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Nå går den rødgrønne regjeringen enda lenger og bryter hele avtalen.

Han mener det er tvilsomt om den pisken regjeringen nå tar i bruk vil redusere sykefraværet.

– Forslaget som ble lagt fram skal formelt vedtas av Stortinget samtidig med neste års budsjett. Jeg forventer nå at regjeringspartienes grupper lytter til reaksjonene som vil komme og forstår at brudd på politiske avtaler er uakseptabelt, sier Kvalheim.

– Nå må de rødgrønne partigruppene på Stortinget bevise at de er i stand til å forvalte flertallet de har fått på en klok måte, sier nestlederen i YS.