Og det var hans kone som fant på hvordan endringen skulle gjøres.

Willoch mener det er flott at vår nye tronarving ble jente.

— Jeg synes det er ekstra morsomt fordi det markerer likestillingstanken helt til topps i samfunnet. Man kan tenke på hvor problematisk det ville vært om man nå ikke hadde hatt den regelen at den førstefødte skal arve tronen uansett, sier Willoch til NRK.

Han forklarer hvordan det tok tid før grunnloven ble endret.

— Det var ikke gjort noe med likestillingen i tronfølgen fordi man ikke ville risikere å degradere den daværende kronprins Harald hvis man gjennomførte kvinnelig arverett med det samme. Da ville han gå fra å være nummer én til nummer tre, forklarer Willoch.

Man ville heller ikke degradere Haakon Magnus i forhold til sin søster Märtha Louise. Da var det at Willochs kone kom med sitt forslag.

— Det var da min kone fant på at vi skulle foreslå en bestemmelse som gjorde dette i flere trinn, slik at man først fikk en kvinnelig arvefølger, men da etter den mannlige. Det var altså Märtha Louise, etter Haakon Magnus. Og i neste generasjon full likestilling, det vil si arverett for den førstefødte uansett kjønn. Dette skrev vi ned og sendte til Slottet. Løsningen ble godt mottatt av alle, forklarer Willoch videre.