I et intervju med Klassekampen viser Willoch til innstillingen som Sårbarhetsutvalget la fram i 2000 der de foreslo en samling av ansvaret for ikke-militær beredskap i et eget departement.

— Det er ikke blitt nok bredde og kraft i arbeidet for å forebygge skadeverk og ulykker, fordi det på mange områder ikke har vært klart nok på forhånd hvilken statsråd som vil få ansvaret hvis det blir klarlagt at staten ikke har gjort nok for sikkerheten, sier Willoch.

Willoch var selv leder for utvalget som foreslo opprettelsen av et eget sikkerhetsdepartement, og han er svært kritisk til sikkerhetsberedskapen etter problemene som flom og telekaos skapte i pinsehelgen.

— Det var bare flaks at konsekvensene ikke ble mer alvorlige. Man skyter med rette på Telenor. Men hva har regjeringen gjort for å sikre samfunnet mot slike svakheter fra en sentral aktørs side? Man vet ikke engang hvilket departement eller hvilken statsråd som burde ha sørget for tilsyn med at Telenor prioriterte sikkerhet høy nok, slår Kåre Willoch fast.