Willoch mener at støtten til nybakte foreldre er «meningsløst skjevt fordelt» fordi kvinner som aldri har vært i jobb før de får barn, må nøye seg med et engangsbeløp på 33.584 kroner.

Yrkesaktive kvinner kan derimot få opptil 377.352 kroner i fødselspenger.

Derfor må minstebeløpet heves til 80 prosent av en normal norsk årslønn; 254.000 kroner, mener Willoch.

– Det må til, for dagens fødselspolitikk er abortfremkallende. Man kan ikke forsvare et system som gjør at unge kvinner ikke har råd til å få barn, sier Willoch til VG.

Arkiv