Riktignok understreker han at det er langt igjen til en slik skrekkvisjon.

— Men jeg ser en risiko her, hvis det skal bli slik i den vestlige verden at alle muslimer føler de blir nedvurdert. Da skaper det motsetninger som kan være til enorm skade for alle, sier Willoch, som i dag utga en ny debattbok.

Som eksempel på uheldig håndtering av minoritetsgrupper, henviser han til at innvandrere i Paris-området er blitt «tråkket på».

- Krav på respekt Willoch advarer mot å fremstille islam som en brutal og farlig religion. Samtidig understreker han at alle religioner kan ha ekstreme tilhengere.

På spørsmål om han mener innvandringen til Norge burde begrenses, for å motvirke fremtidige kulturkonflikter, svarer han:

— Jeg forstår godt ønsket om å begrense innvandringen. Men alle som er her, har krav på respektfull behandling.

— Bør asylsøkere som får avslag, utsendes raskere?

— Jeg skulle ønske meg at all denne behandlingen kunne gå mye fortere.

Fredsløsning Willochs nye bok heter «Erfaringer om fremtiden» og består i stor grad av tidligere avisartikler som er bearbeidet til bokform. Her går han også videre med et velkjent tema, kritikken av Israels behandling av palestinerne. Han tror også det er kortsynt av Israel å ikke legge mer kraft i å få en fredsløsning:

— Vi må se i øynene at vi lever i en periode hvor Vestens maktposisjoner faller fort. Vestens mulighet til å bidra til Israels sikkerhet synker og synker, fremholder han.

Willoch kritiserer også Lund-kommisjonen, som på midten av 1990-tallet gransket de hemmelige tjenestene, for å gå altfor langt i å kritisere den daværende Politiets overvåkingstjeneste for å drive med ulovlig overvåking. Dette var en kritikk Willoch fremsatte allerede under en høring i Stortinget om kommisjonens innstilling.

I dag presiserte han imidlertid også:

— Lund-kommisjonen utførte et meget nyttig og verdifullt arbeid.

USA-ambassaden

Da han ble spurt om sitt syn på USA-ambassadens angivelige overvåkingsvirksomhet, utført blant annet av pensjonerte norske politifolk, svarte han:

— Det finnes ambassader i Oslo som kan være utsatt for terrorforsøk. At man har helt spesielle sikkerhetsbehov, synes jeg man må anerkjenne. Men det er selvfølgelig at fremmede makter opptrer i overensstemmelse med norsk lov.

Willoch synes enkelte har vært litt for raske med å «konstatere» at USA-ambassadens virksomhet innenbærer lovbrudd.

Han mener generelt man må akseptere at overvåking vil omfatte mange som er uskyldige, som ledd i å finne frem til dem som kan være farlige. –Det er også selvfølgelig at dette skjer på måter som ikke påfører den som blir overvåket, noen skade, tilføyer han.

Og hvis man likevel skulle utsettes for noe skadelig, må man få erstatning, understreker Willoch.

Han morer seg for øvrig over avisreportasjer om angivelig hemmelige møter mellom amerikanerne og norske pensjonerte politifolk på restauranten i 2. etasje på Hotel Continental.

— Etter mitt syn er det ett av de minst hemmelige steder i Oslo, mener Willoch.