Nå håper selskapet at den endelige årsaken til flyulykken for 20 år siden blir fastlagt.

Samtidig krever toppsjefen i Widerøe, Per Arne Watle, at det umiddelbart blir slutt på at militære fly opererer i luftkorridorene for den sivile flytrafikken.

Selskapets piloter har opplevd en rekke nesten-kollisjoner med militære jagerfly de siste årene. Under en og samme øvelse i Nord-Norge ble det rapportert inn tre alvorlige hendelser. Så sent som i april i år var et Widerøefly bare en hårsbredd fra å kollidere med et britisk jagerfly i luften over Nordsjøen. Årsaken til at de to flyene var på kollisjonskurs er fremdeles ikke klarlagt, sier han.

— Vi har nulltoleranse overfor slike hendelser, og vil ikke akseptere avvik på dette området, sier Watle. Han legger til at Widerøe nå deltar i planleggingen av større militærøvelser for å unngå flere alvorlige episoder mellom sivile og militære fly.

Etter at Stortinget denne uken vedtok å nedsette en ny granskningskommisjon for nok en gang å etterforske flyulykken ved Mehamn for 20 år siden, vil Widerøe også stille sine eksperter til disposisjon for granskerne.

— Vi anfekter ikke integriteten til Havarikommisjonen for sivil luftfart. Men Widerøe har hele tiden vært kritisk til havarirapporten etter Mehamnulykken helt fra starten av. Dette kan vi dokumentere i interne dokumenter fra 1980-årene. Når ulykken nå skal granskes på nytt, forventer vi å komme til bunns i den en gang for alle, sier Watle.