Dette er etter det NTB forstår ett av hovedkravene som flyselskapene må oppfylle før det kan komme på tale for luftfartsmyndighetene å oppheve flyforbudet for Q400-flyene. Ett annet uomtvistelig krav er at det skal foretas full funksjonsprøve av understellet før flyet settes i drift.

Det er ventet at det norske luftfartstilsynet torsdag middag skal oppheve flyforbudet for Widerøes fire Dash 8 Q400-fly.

De siste informasjoner

Informasjonsdirektør Bjørn A.T. Friis i Luftfartstilsynet sier til NTB at tilsynet skal ha et møte med Widerøe torsdag middag for å få den siste informasjonen om tilstanden til understellet på selskapets fly.

– Bakgrunnen for at flyforbudet kan oppheves er at det 100 prosent blir klart hva som har vært årsaken til de to havariene som SAS har hatt med sine Q400-fly, det som flyselskapet har gjort som følge av funnene, og de forsikringene som er kommet om at delene vil bli skiftet ut, sier Friis.

Også på dansk og svensk side går det trolig mot opphevelse av flyforbudet. SAS i Danmark og Sverige har i dag til sammen 21 Dash 8 Q400-fly, som også har stått på bakken siden SAS’ havarier i Aalborg og Vilnius 9. og 12. september. I tillegg kommer de to havarerte flyene, som begge er registrert i Norge.

Rustdannelse

Det er konstatert rustdannelse på en vital del på disse flyenes understell. Slik rustdannelse er også oppdaget på andre Q400-fly hos SAS og Widerøe.

Kommunikasjonssjef Thorbjørn Ancker ved det danske Statens Luftfartsvæsen sier til telegrambyrået Ritzau at alt tyder på at det er en konstruksjonsmessig svakhet ved delen i understellet, og at rustdannelsen ikke har noe med måten å operere Q400-flyet på og vedlikeholde det. Fabrikanten har dessuten påtatt seg ansvaret, sier Ancker.

– Denne delen er utformet for å holde hele flyets levetid, uten at man skal vedlikeholde den eller ta den ut for å se om den har rustdannelse. Den er konstruert for å ligge slik plassert at det ikke skal komme fukt inn. Så har det skjedd likevel, sier Ancker.