Dermed er det fortsatt fare for streik i flyselskapet fra slutten av denne måneden.

Bakgrunnen for konflikten er at ledelsen ønsker å endre dagens arbeidstidsordning, slik at de kabinansatte må jobbe mer. De ansatte er fornøyde med dagens turnus, og vil ikke akseptere en dårligere arbeidstidsordning.

— Status for konflikten er uendret. Vi står like langt fra hverandre som vi har gjort, sier lederen i Widerøes kabinforening, Frank Danielsen, til NTB.

Dersom partene ikke kommer til enighet med Riksmeklingsmannens hjelp, kan det bli streik i Widerøeýs Flyveselskap etter 25. september.