– I dag ser det ikke bra ut, sier informasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

20 av kanselleringene er på ruter mellom Trondheim og Tromsø, mens resten er i Finnmark. Kongsteien ber de om lag 500 berørte passasjerene om å sjekke flyselskapets nettsider og ta kontakt med selskapet.

– Vi jobber med å forhindre at noen strekninger blir helt uten forbindelse. Vi gjør alt vi kan for å booke om passasjerene, sier Kongsteien, som beklager at uenighetene i forhandlingene går ut over de reisende.

– Vi har dessverre ikke kontroll over situasjonen. Det går sakte, sier han.

Lønnsforhandlingene mellom Widerøe og de to fagforeningene Norges Flytekniker Organisasjon og Parat står helt stille.

– Det er brudd i forhandlingene. Begge parter føler at de ikke har noe å gi. Avstanden er enorm, sier Kongsteien.

Widerøe forsøker å bedre situasjonen ved å leie inn ekstra fly og sette ut tungt vedlikehold til europeiske aktører for å frigjøre arbeidskraft til daglig drift.

Kongsteien sier selskapet håper og tror på bedring fredag og i helgen, men legger til at han ikke kan love noe.

– I tillegg til aksjonen kan det dukke opp uforutsette tekniske problemer som forverrer situasjonen ytterligere, sier Kongsteien.