— Det hele foregikk uten dramatikk, sier informasjonskonsulent Siw Sandvik i Widerøe til boarding.no

Flyet, en Dash-8 maskin, var på vei fra Tromsø til Kirkenes da motorproblemene inntraff. Kapteinen valgte å stenge av motoren og foretok sikkerhetslandingen i Vadsø ved 19.15-tiden.

— Alle passasjerene skal ha fått en debrifing underveis og etter hendelsen, og de fleste vil nå bli transportert videre til sine destinasjoner med bakketransport, sier Sandvik.

Hendelsen blir rutinemessig rapportert til myndighetene, og flyet vil bli stående i Vadsø til årsaken til oljesvikten blir fastslått.

(NTB)