I over tolv år har Tor Mikkel Wara langt på vei vært persona non grata i store deler av Fremskrittspartiet. Etter en lynkarriere som ungdomspolitiker, ideolog, stortingsrepresentant og nestformann i partiet kom han på kant med Carl I. Hagen — og valgte i 1993 å gå ut av politikken.

Men etter valget i fjor høst ble han omsider tatt inn i varmen igjen. Siv Jensen var valgt til ny parlamentarisk leder da hun inviterte den omstridte liberalisten til å holde foredrag for stortingsgruppen - nettopp om nyliberalismens fremvekst i Norge siden 1980-årene.

— Jeg var også i Tønsberg forrige helg og holdt et tilsvarende foredrag for Frp, sier Tor Mikkel Wara til Bergens Tidende. 350 Frp-politikere satt under hans kateter for å få innføring i liberalismen.

Hagen og Bondevik «ute»

Det er ingen hemmelighet at Wara i disse årene etter at han forlot partiet likevel har hatt god kontakt med nøkkelpersoner i Frp. En av dem er Siv Jensen. I sin tid som nestformann var han dessuten med og ansatte Geir Mo som generalsekretær.

— Dessuten var det jeg som ansatte Per Arne Olsen som gruppesekretær, sier Wara. Olsen er i dag andre nestformann i Frp.

— Er Frp blitt et mer interessant parti enn da du forlot det?

— Ja, utvilsomt, og det av flere grunner. Størrelsen på partiet er den ene. Dessuten åpner skiftet av partileder interessante perspektiver. Om kort tid vil både Kjell Magne Bondevik og Carl I. Hagen ha trådt tilbake. Motsetningen mellom de to var hele tiden et hinder for et bredt borgerlig samarbeid.

Den borgerlige siden er nødt til å søke sammen for å bli et reelt alternativ til de rød-grønne. Alle som er interessert i politikk innser selvsagt at man ikke kommer forbi Frp hvis man ønsker en annen regjering i 2009. Frp må gjøre noen grep for å komme i dialog med partiene som hadde makten i forrige periode.

Uhyggen på Bolkesjø

— Hvilke grep?

— Nei, det svaret har jeg ikke på stående fot. Men jeg har et veldig positivt inntrykk av Siv Jensen. Hun vil makte den oppgaven.

— Kan du selv tenke deg å ta et tak for Frp?

Tor Mikkel Wara nøler med å svare, men nevner at han ikke lenger har partiboken i orden.

Dramatikken og uhyggen som er knyttet til Bolkesjø-landsmøtet i 1994 er han ivrig etter å distansere seg fra. Det som skjedde den gang, da en rekke fremtredende Frp-liberalister ble drevet ut av partiet, er ikke en del av hans rulleblad.

— Men det er mange som går omkring og fortsatt tror at jeg var med på det som skjedde den gang. Det er fullstendig feil! Jeg gikk ut av aktiv politikk i 1993, sier Tor Mikkel Wara som livnærer seg av eget firma - Wara Consulting.

Men i 2009 er det duket for sceneskifte: Carl I. Hagen forlater Stortinget, mens en yngre liberalist på 44 år etter alt å dømme gjør comeback.

PAAL AUDESTAD