Finn Wagle blir den første biskop i Nidaros etter reformasjonen som får privat audiens hos paven, skriver Adresseavisen. Wagle ser frem til et gjensyn med paven.

— Vi har fått mange signaler om at paven satte stor pris på besøket i Trondheim i 1989 da han deltok på en gudstjeneste i Nidarosdomen sammen med daværende biskop Kristen Kyrre Bremer. Den gangen var jeg domprost, og pavens åndelige kraft gjorde et sterkt inntrykk på meg, sier Wagle, som skal ta med seg de elleve prostene i bispedømmet på en ukes studietur til Roma.

Kristen Kyrre Bremer sier at han betrakter Wagles besøk hos paven som et viktig skritt i riktig retning mot større åpenhet mellom kirkesamfunnene.

(NTB)