Wagle tar over dette vervet etter Møre-biskop Odd Bondevik.

Vervet som leder — eller preses som biskopene kaller det - av bispemøtet er det høyeste verv i Den norske kirke.

Visepreses

På bispemøtet i Oslo tirsdag ble Bjørgvin-biskop Ole D. Hagesæther valgt til visespreses for to år. Hamar-biskop Rosemarie Köhn ble valgt til medlem av bispemøtets arbeidsutvalg. Stavanger-biskop Ernst Baasland ble gjenvalgt som varemedlem i arbeidsutvalget.

Erkebiskop

Finn Wagle viet sist fredag prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i Nidarosdomen. Han høstet mye ros for sin varme tale til brudeparet.

Wagle har sammen med andre ledende personer i Trondheim i mange år ivret for at byen med nasjonalhelligdommen skal bli kirkehovedstad i Norge. Før den lutherske reformasjon i 1530-årene hadde den norske erkebiskopen sete i Erkebispegården like ved Nidarosdomen.

Valget av Nidaros-biskopen til preses vil i årene fremover synliggjøre tanken om på nytt å få en erkebiskop i Den norske kirke. De lutherske folkekirker både i Sverige og Finland har erkebiskoper som kirkens øverste leder.

(NTB)