Dette alternativet vil tillate felling i mindre målestokk, med større lokal innflytelse.

-Jeg tror ikke det vil komme noe vedtak om å felle de to ulveflokkene, fordi det ikke vil løse noe problem. Det blir ikke ro i denne saken om de to flokkene avlives. Ulven vil bare komme tilbake, om og om igjen, og det kan ikke være sånn i framtida at de store skogområdene i Østerdalen skal framstå som en slakteplass for ulv, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge til NTB.

Samtidig som motstanden mot den norske ulvejakta øker i utlandet, pågår det kontinuerlig møter og samtaler på flere fronter for å dempe konfliktnivået.

WWF er ikke absolutt mot felling av ulv, men sier seg villig til å åpne for jakt i mindre skala i Østerdalen som et ledd i en ny forvaltningsmodell.

NTB