En halvering av tollsatsene betyr at det blir billigere å importere matvarer med full toll enn å produsere varene i Norge.

Parallelt med regjeringsforhandlingene på Soria Moria, jobber embetsverket under høytrykk for å redde mest mulig av norsk landbruk. Embetsverket regner på meget dramatiske reduksjoner i tollsatsene for importerte landbruksvarer.

Etter det Bergens Tidende erfarer er den avtroppende regjeringen fullt ut informert, men ønsker ikke å gjøre noe som gir dem ansvaret for en mulig rasering av norsk landbruk. Derfor får ikke embetsverket forhandlingsfullmakter foran avgjørende møter i WTO — verdens handelsorganisasjon.

I fanget på de rød-grønne

Resultatet blir at den påtroppende rød-grønne regjeringen får hele saken i fanget - bare timer etter at den ventelig tar over makten.

USA, EU og de såkalte G20-landene er i ferd med å bli enige om grunnlaget for et omfattende kompromiss foran de avsluttende WTO-forhandlingene.

To dager etter at den rød-grønne regjeringen inntar regjeringstaburettene 17. oktober, avholder Verdens handelsorganisasjon (WTO) rådsmøte i Genève i Sveits.

Fra sentrale regjeringskilder får Bergens Tidende bekreftet at det kan bli enighet om rammene for en endelig WTO-avtale på møtet. Den endelige avtalen, avslutningen på den såkalte Doha-runden, vil eventuelt bli ferdigforhandlet på et toppmøte i Hongkong i desember.

Norske allierte godtar kutt

Bergens Tidende har grunn til å tro at Norges nærmeste allierte i forhandlingene, G10-landene med blant andre Japan og Sveits i spissen, erkjenner at de er kommet til et punkt hvor det er tvingende nødvendig med betydelige innrømmelser når det gjelder tollmurene for landbruksprodukter. G10-gruppen er av den oppfatning at man må akseptere rundt en halvering av tollsatsene, for i det hele tatt å kunne påvirke sluttforhandlingene. Hvis ikke risikerer landene å bli kjørt av lasset og dermed bli tvunget til å godta enda verre tollkutt.

EUs ledere og EU-byråkratiet i Brussel har innsett at Europas tollmurer står for fall. I EU regnes det nå på konsekvensene av å redusere tollmurene med 60 prosent for landbruksvarer som har en tollsats høyere enn 90 prosent.

Motkravet fra EU i forhold til de store mateksporterende landene som USA er at deres interne landbruksstøtte reduseres.

Tror på halvering

Norges og norske alliansepartnere innser at de må akseptere betydelige reduksjoner, men i håp om å oppnå et kompromiss som ikke går like langt som EU-opplegget, må innrømmelser kastes inn i forhandlingene foran Genevemøtet 19. og 20. oktober.

Noe vil bli avgjort på et formøte i Zürich onsdag 12. oktober. Men for at de norske forhandlerne skal kunne påvirke prosessen, trenger de forhandlingsfullmakt fra regjeringen. Og det er altså dette den avtroppende Bondevik-regjeringen ikke ønsker å bidra til.

Embetsverket i det norske regjeringsapparatet regner på ulike scenarier, men de venter at den endelige avtalen kan innebære tollreduksjoner på 50 prosent eller like i underkant for de mest sensitive norske landbruksproduktene.

Umulig å vrake WTO

Det ligger i kortene at det vil bli åpnet for noe høyere tollsatser for en del sensitive produkter. Det vil si at et land kan prioritere for eksempel lam og få aksept for at tollsatsene kan være noe høyere. Men det vil bety at de tollfrie kvotene for andre sensitive produkter må økes. Enhver beskyttelse ved hjelp av forhøyede tollsatser, vil med andre ord bety mer import av andre viktige varer. Beskyttelse for et produkt, betyr frislipp av et annet.

-Vi vil uansett blø med det systemet som det forhandles om, sier en sentral kilde som legger til at frykten for at dette kan bety slutten for småskala landbruk i Norge er reell.

Regnestykkene og WTO-diskusjonene er meget vriene for regjeringsforhandlerne på Soria Moria. Senterpartiet har tatt til orde for at Norge skal nekte å underskrive en WTO-avtale som er i nærheten av det embetsverket nå regner på.

Men det anses som helt urealistisk i den sittende regjeringen, og Arbeiderpartiet er trolig av samme oppfatning. Årsaken er at Norge da kan komme til å møte effektive handelshindringer for nær sagt alle norske eksportvarer, som for eksempel fisk.