Fedme er en viktig årsak til hjerte— og karsykdommer som hvert år tar livet av 17 millioner mennesker. Tidligere har overvekt vært mest utbredt i rike, vestlige land, men nå har WHO registrert en dramatisk økning også i fattigere land. Årsaken er en verdensomspennende omlegging av folks matvaner, som innebærer mer fett, salt og sukker.

I tillegg beveger folk mindre på seg, både på grunn av det moderne arbeidslivet, nye former for transport og økt urbanisering.

Over 75 prosent av kvinnene er nå overvektige i land som Barbados, Egypt, Malta, Sør-Afrika, Tyrkia og USA. Når det gjelder menn er 75 prosent overvektige iblant annet Argentina, Tyskland, Hellas, Kuwait, New Zealand, Samoa og Storbritannia.