Hvis jeg ikke hadde kommet meg inn og fått hjelp gjennom hele den første helgen så hadde jeg ikke sittet her i dag, sier Sudbø til NRK i det første intervjuet han har gitt etter at forskningsjukset ble avslørt i januar.

Sudbø, som var tilknyttet Rikshospitalet og Radiumhospitalet, ble avslørt da han publiserte en artikkel basert på fiktivt forskningsarbeid i legetidsskriftet «Lancet». Han sier at det var en lettelse å legge kortene på bordet, og forteller at hans høye tempo skyldes en psykiatrisk diagnose kalt «bipolar lidelse type 2».

– Det gjør at man stort sett er konge på haugen. Det er en psykiatrisk diagnose hvor humøret svinger opp og ned i bølger over lang tid, sier han.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus opprettet i januar både en tilsynssak mot Sudbø og helseforetaket Rikshospitalet-Radiumhospitalet. I tillegg ble en granskningskommisjon nedsatt i samarbeid med Universitetet i Oslo. Denne kommisjonen legger fram sin rapport 30. juni i år. Rapporten skulle opprinnelig vært ferdig i april, men allerede i mars ba kommisjonens leder, professor Anders Ekborn ved Karolinska Institutet i Stockholm, om mer tid på grunn av omfanget saken etter hvert viste seg å ha.