I en utredning, som foreløpig er hemmelig, redegjør LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for hvordan arbeidstiden kan legges om, slik at den passer bedre for både arbeidsgivere og ansatte.

Fleksibilitet er slagord for alle som er opptatt av fremtidens næringsliv. LO-leder Yngve Hågensen har sagt at det alltid forventes at det er hans medlemmer som viser fleksibilitet. I utredningen Arbeidstidsordninger legges det opp til en form for fleksibilitet som tjener begge parter.

De to hovedorganisasjonene er enige om det meste. De beskriver ordninger som skal sikre bedriftene arbeidskraft når det er behov, og de ansatte fri når de ønsker, skriver Aftenposten.

NTB