I helgen bestemte helsedirektør Lars E. Hanssen og fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus seg for å vurdere en tilsynssak mot forskeren. Mandag vil den første kontakten bli rettet mot Rikshospitalet-Radiumhospitalet hvor fylkeslegen først vil gå gjennom saken med sykehuset og kartlegge hva som er kommet fram.

– Vi må se om legen har opptrådt på en uforsvarlig måte og om pasienters helse har vært i fare. Vi må også se på hva sykehuset har gjort for å kvalitetssikre systemene sine, sier Petter Schou til NTB.

Selv om ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet offentlig uttaler at ingen pasienter skal ha blitt rammet som en følge av det forfalskede forskningsmaterialet, ønsker Schou å få vite direkte omfanget av saken og om andre som har vært involvert i forskningsprosjektet kan ha visst om dette.

– Vi må få bekreftet fra sykehuset at ingen er rammet. Vi må også få vite om det er andre forskningsprosjekter som har vært omfattet av dette, sier Schou.