— Vi mener inntektene til Grete Knudsen AS og Bengt Martin AS skal tilfalle selskapene. Der har likningskontoret skåret gjennom. Det har økt inntektene til Knudsen og Olsen og redusert inntektene til selskapene tilsvarende, sier Per Erland, advokat for Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen.

Han forteller at begge har fått 30 prosent tilleggsskatt på den økte personinntekten, noe som er standard når likningskontoret endrer likningen.

— Ved grov uaktsomhet ville tilleggsskatten vært høyere, sier han.

Han forteller at hans klienter har fått utsatt klagefrist til 20. august.

— Enten blir det klage eller direkte søksmål mot staten ved Hordaland fylkesskattekontor. Det er et prinsipielt spørsmål om likningskontoret kan overprøve skattyternes vurdering av behovet for å kjøre inntektene gjennom et aksjeselskap, sier han.

En forutsetning for å slippe unna med kapitalinntekt er at selskapene til Knudsen og Olsen har inne en passiv aksjonær som eier minst 34 prosent av aksjene. Slik er det i begge selskapene.

— Hvorfor?

— I det ene tilfelle er det snakk om å få et kontaktnett i næringslivet og inn mot Kina. For Bengt Martin Olsen er det snakk om å få inn kompetanse på økonomi, sier Erland.

— Men er de da passive?

— Ja, så lenge aktiviteten er begrenset til ordinært styrearbeid.