— Det var ikke grunnlag for å inndra det, sier salgssjef Irene Mjelde i Regatta.

I juni i fjor trakk Det Norske Veritas tilbake typegodkjennelsen av Regatta Thermo Cruise etter nye tester. Dette skjedde etter at vestene ble forbudt i England og Danmark, og etter påtrykk fra EU-kommisjonen.

Nå har Veritas fått SINTEF til å foreta tester av tilsvarende produkter fra andre fabrikanter. Disse produktene innfridde heller ikke de strenge kravene som stilles for typegodkjenning av slikt redningsutstyr. Sjøfartsdirektoratet og Veritas sto da i en situasjon der ingen termiske vester oppfylte alle internasjonale krav.

«Urettferdig behandlet»

Da Regattavesten ble testet i juni 2002, ble det brukt nye testinstrumenter. Det ga forskjell fra tidligere tester. Veritas lot de nye resultatene få tilbakevirkende kraft for Regattaproduktet.

— Vi er glad for at fornuften til slutt seiret. Vi har hele tiden betraktet vårt produkt som det beste i markedet, og føler vi har fått en urettferdig behandling i forhold til våre konkurrenter, sier salgssjef Irene Mjelde i Regatta.

Det er en av årsakene til at livvestfabrikken vurderer søksmål mot Veritas.

Milliontap

— Det er ingen tvil om at vi har tapt mange penger på begrensningene i å selge vestene våre. Det dreier seg om flere millioner. Hvor mange, er det for tidlig å si. Det skal vi se nærmere på, sier hun.

— Vi har hele tiden ment at det var feil å trekke vårt sertifikat. Vi føler oss urettferdig behandlet, supplerer Irene Mjelde.

Det finnes rundt 70.000 vester av typen Regatta Thermo Cruise om bord i norske ferger og hurtigbåter. Sjøfartsdirektoratet påla Regatta å utvikle vesten videre, slik at den gjennom en oppgradering kunne godkjennes på et senere tidspunkt.

— Dette har vi brukt både menneskelige og økonomiske ressurser på. I tillegg har vi ikke fritt kunnet selge vårt beste produkt, sier Mjelde.

Oppgradering bortfaller

Vestene som er solgt, måtte ha blitt oppgradert innen 31. mars 2004. Den planlagte oppgraderingen av vestene blir det nå ingenting av. Meningen var at rederiene selv skulle bære kostnadene ved en slik «ombygging» av vestene. Rederienes Landsforening varslet i den forbindelse økonomiske krav mot Veritas og Regatta. Det kommer nå til å bortfalle.

Regatta er glad for at Veritas har snudd.

fakta/redningsvester

 • Hurtigbåten «Sleipner» forliste 26. november 1999. 16 mistet livet. Menneskeliv gikk trolig tapt på grunn av dårlige redningsvester.
  1. desember samme år ble vestene som ble brukt på «Sleipner», forbudt av Sjøfartsdirektoratet etter at BT hadde dokumentert at vesten ikke oppfylte internasjonale krav.
   1. april 2001 ble termiske vester påkrevd i Norge. Dette er et særnorsk krav. Disse vestene skal hindre stort varmetap når man ligger i sjøen.
   • Norske Regatta Thermo Cruise fra 1996 ble med det den eneste godkjente vesten i norske farvann. n September 2001 ble vestene forbudt i England og Danmark. 21. mai i år ble de svartelistet av EU.
   • Fredag 28. juni 2002 trakk Det Norske Veritas tilbake godkjennelsen av Regatta Thermo Cruise etter nye tester. Rederiene fikk ett års frist på å bytte ut til godkjente vester. Fristen ble senere utsatt til mars 2004.
   • For to år siden fikk Thermo Cruise-vesten sertifikatet tilbake. Rederiene slipper å kjøpe nye vester, eller oppgradere Termovesten.