– Jeg ønsker primært at de som driver med prostitusjon skal komme seg ut av det. Det fins eksempler på enkeltpersoner som er tvunget til å holde på fordi de må tjene penger til å betale restskatt. Og det er en situasjon vi ikke ønsker, sier Kristin Halvorsen til Dagbladet.

Finansministeren sier til avisen at departementet skal gå nøye gjennom regelverket, se på motforestillingene og at hun så vil gjøre en selvstendig vurdering saken.

Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at staten blir hallik når den sier at prostitusjon ikke er arbeid, og likevel krever inn skatt.

– Dette er dobbeltmoral av staten, sier hun til Dagbladet.