Sosial— og helsedepartementet vurderer å skjerpe inn røykeloven.

I dag er det opp til skolene selv å ta stilling til spørsmålet om røykeforbud for lærere og elever i skolegården. Røykeloven pålegger skolene kun røykeforbud inne i skolebygningene.

Bakgrunnen for departementets vurdering er resultatene fra fjorårets store "røykeundersøkelse", som viste at ni av ti videregående skoler tillater elevene å røyke på skolens område, skriver Aftenposten.