Årsaken er betydelig infeksjonsfare når hulltagningen og metall settes i tunge og andre følsomme kroppsdeler.

"Piercing kan gjøres i et slikt omfang og på så sårbare organer at det ser ut til å være like inngripende på visse kroppsdeler som lettere kirurgiske inngrep".

Dette er formuleringer fra et notat som følger brevet som helseminister Tore Tønne har sendt Helsetilsynet. Han ber i brevet om at saken gis prioritet i Statens Helsetilsyn.

Bekymret ombud

Barneombud Trond Waage er bekymret fordi stadig yngre, særlig jenter, nå velger hulltagning på en rekke kroppsdeler der infeksjonsfaren er stor

— Vi har vurdert om det nå trengs en regulering av adgangen til å utføre ulike former for piercing eller hulltagning på personer under 18 år, skriver Waage i et brev til helseministeren.

Barneombudet viser til internasjonal medisinsk dokumentasjon som fortellet at slike inngrep kan medføre betydelig helserisiko når det gjøres på steder der det er stor infeksjonsfare, som for eksempel på tungen og andre følsomme kroppsdeler.

Kirurgi?

Helsetilsynet skal nå vurdere om hulltagning i intime kroppsdeler skal defineres som kirurgiske inngrep, og om det derfor skal stilles kompetansekrav til dem som utfører piercingen.

Når det gjelder jenter under 18 år, blir det i brevet fra Barneombudet også stilt spørsmål om det bør stilles særskilte krav til samtykke-kompetanse for de «mest ekstreme former for "hulltagning".