Landsstyret avgjør 9. februar om Valla skal lede valgkomiteen foran landsmøtet i Arbeiderpartiet i slutten av april. Blir hun leder, kan hun være med på å innstille seg selv til gjenvalg som medlem av partiets landsstyre

Fylkeslederne i Arbeiderpartiet i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag har uttalt seg kritiske til Vallas håndtering av Yssen-saken, og antydet at hun ikke bør ha maktposisjoner i partiet.

Lederne i Østfold og Oslo har derimot gitt sin fulle støtte til LO-ledens gjenvalg.

— Jeg vil ikke forskuttere verken min mening eller resultatet. Men jeg understreker at det blir et tema, sier Tor Bremer.