Ministeren fikk onsdag overlevert en rapport om den norske innsatsen mot omskjæring av kvinner, og lovte samtidig at regjeringen i løpet av de nærmeste månedene vil komme med en ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

Ett av tiltakene som ministeren vurderer, er obligatoriske undersøkelser av jenters underliv. Tiltaket er omstridt, men ministeren mener hun har gode argumenter for slike undersøkelser.

— Det er sterke argumenter for å innføre obligatoriske helseundersøkelser. Frankrike har klart å få dette til på en god og fornuftig måte som ikke stigmatiserer for mye, og som gjør at undersøkelsen lett kan inngå som en naturlig del av en større undersøkelse av barn, sier Bekkemellem til NRK.