Ett av Luftforsvarets jagerfly av typen F-86F Sabre hadde vært på en skyteøvelse ved Utsira da det av ukjent årsak styrtet i sjøen ved Karmøy. Flygeren, fenrik Reidar Nesje, omkom, og flyet ble aldri funnet.

Nå har familien henvendt seg til Forsvaret og bedt om at nye søk blir vurdert.

— Dette er med bakgrunn i kjennskapen om at ny teknologi gjør det mulig å gjennomføre langt mer effektive søk, skriver Bjørn Bergesen på vegne av familien i et brev til Forsvarsstaben.

Ber KNM «Tyr» lete

Familien har spesielt i tankene at KNM «Tyr» er utstyrt med miniubåt med undervannskameraer som kan gjøre grundige søk på havbunnen.

— For oss er det maktpåliggende, selv etter 52 år, å få lokalisert vraket, eller det som er igjen av det, skriver Bergesen videre i brevet til Forsvarsstaben.

Familien fikk etter mange år innsyn i havarirapporten, men i og med at det ikke var øyenvitner til ulykken, ble hendelsesforløpet ikke klarlagt. Det ble soknet etter jagerflyet, men uten resultat. Ut fra rapporten mener familien at det ble muligens ikke ble søkt der flyet traff havoverflaten.

Forsvarsstaben har sendt familiens henvendelse over til Sjøforsvarsstaben og bedt om at nye søk blir vurdert.

Leter ved passering

— I forbindelse med passering av området vil det bli gjort bunnsøk, uten at det settes av konkrete ressurser til å lete i området over tid, sier orlogskaptein Kyrre Haugen ved Sjøforsvarsstaben Operasjon.

Han kan på det nåværende tidspunktet ikke se at det er fremkommet ny og konkret informasjon om nøyaktig posisjon på vraket.

— Finner vi objekter på havbunnen som indikerer mulige vrakrester, vil disse bli undersøkt mer nøye når vi har tilgjengelige ressurser i området, sier Haugen.