Norge har allerede en avtale med et legemiddelfirma i Nederland om kjøp av fire millioner doser vaksine som skal brukes dersom en slik pandemi bryter ut. Men dette er en vaksine som skal settes i produksjon etter at utbruddet har skjedd.

Nå kan det imidlertid komme nye vaksiner på markedet som blir produsert før et kommende utbrudd, og som dermed kan ligge på lager, klare til bruk, skriver Dagbladet.

– Slike nye vaksiner kan absolutt bli en del av vår beredskap mot den globale influensaepidemien som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har varslet vil komme. Det foregår spennende forskning og utprøving av nye vaksiner nå. Men foreløpig er ingen slike vaksiner blitt godkjent av helsemyndigheter noe sted, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

Problemet er at en vaksine må stemme godt overens med det viruset som faktisk utløser pandemien. Derfor kan ikke produksjon av den mest effektive vaksinen starte før viruset er blitt identifisert. Ifølge WHO vil det ta minst seks måneder å produsere betydelige mengder av vaksinen.

Vaksinen som kan foreligge før et utbrudd oppstår, vil derfor være en prøvevaksine som man ikke vet effekten av. Professor Lars R. Haaheim ved Influensasenteret ved Universitetet i Bergen mener dette kan bli et svært komplisert, tidkrevende og kostbart prosjekt, fordi det er mange ulike viruskandidater som kan slå ut.