Mens den katolske kirken St. Olav har plassproblemer, er situasjonen omvendt for menighetene som tilhører Den norske kirke. I Osle sentrum er det til sammen 1.943 sitteplasser i 14 menigheter, men på en vanlig søndag er bare 300 av disse opptatt, skriver Dagsavisen.

— Jeg tror mange ville få en bedre gudstjenesteopplevelse hvis kirkene var fylt opp, sier Svarstad Haugland.

Oslo bispedømmeråd, biskopen og Kirkelig fellesråd går nå i gang med et prosjekt der alle Oslo-kirkenes bruksområder skal gjennomgås.

Prosjektet skal avsluttes i 2010, og utfallet kan bli alt fra endringer i sognekretser, bruksendringer og omfordeling av oppgaver og aktiviteter.